top of page

מי אנחנו

שאלו שלום ירושלים - קבוצת פעילים

יוזמת שאלו שלום ירושלים קוראת לחברי קהילות דתיות בירושלים, כמו גם סטודנטים יהודים הלומדים תורה בעיר הקודש, לשלב ידיים עם ירושלמים שכנים הסובלים מאפלייה.

בשכונות שייח' ג'ראח ובטן אל-הווא בסלוואן, עומדות כ-150 משפחות פלסטיניות בפני פינוי מבתיהן שהן למעלה מ-1000 בני אדם בסך הכל. ניתן ללמוד על הנושא בדו"ח שייח' ג'ארח הערכת מצב: השלכותיה האסטרטגיות ודו"ח מכה בבטן (על בטן אלהווה).

חזון ישעיהו על "בית תפילה לכל העמים" יכול להתגשם רק כאשר בסביבתו משפחות ללא הבדל גזע ודת יוכלו להרגיש בטוחות בבתיהם.

אנחנו מזמינים אתכם כיהודים המאמינים באלוהים ובאדם, תושבי ירושלים ,וסטודנטים שבאים ללמוד תורה בעיר הקודש, לעשות "את הטוב והישר בעיני ה'" ולעמוד איתנו נגד האפליה ואי-הצדק שמתרחש בקרבנו.

אנחנו באים מקהילות דתיות מגוונות, בעלי תפישות פוליטיות "ימניות" ושמאלניות", אך כולנו מאוחדים נגד פינוים בלתי צודקים של משפחות מבתיהן.

יתכן שאתם שואלים את עצמכם, "אם המדינה פועלת לפנות את המשפחות, מה אנחנו יכולים לעשות!?!". אך יש רגליים לטענה שמחאה ציבורית נגד הפינוים בשייח' ג'ארח היא שהקפיאה את התופעה לפני עשור. הפינוים החלו שוב לאחרונה לאחר הפסקה של כמעט עשר שנים.

תולדות התנועות לצדק חברתי, מזכויות האזרח בארה"ב ועד לאסירי ציון בברית המועצות, מוכיחות שמחאה ציבורית היא כלי יעיל להתמודדות עם עוולות מצד השלטון. אם נשקיע את המאמץ הדרוש, נוכל לסייע לעצור את הפינויים שוב.

אנו שואבים השראה מן המסורת הראויה להערכה בעיר המשותפת הזו של תושבים יהודים וערבים שמסכנים את עצמם להגן על שכניהם. דוגמה דרמטית לכך התרחשה בשכונות האלו כאשר תושבים ערבים הצילו את שכניהם היהודים מן הפורעים הערבים במאורעות בשנות העשרים. חלק מהמשפחות שהתגוררו בשכונות אלו שומרות בגאווה עד היום מכתבי תודה שקיבלו משכניהם באותה תקופה אפלה. ברוח זו, אנו ניאבק להגן על שכנינו הפלסטינים מפני פינוי בלתי צודק מבתיהם כיום.

לפיכך אנו מתחייבים להשמיע קול יהודי דתי ירושלמי נגד פינוי המשפחות ולתמוך בשכנינו. קול זה מבטא את החזון המוסרי שהוא חלק מהותי מהקשר בין העם היהודי לבין העיר ירושלים אשר בחוצותיה התהלכו נביאי ישראל.

אנחנו קוראים לממשלת ישראל להקפיא לאלתר את פינוי המשפחות כאות נאמנות לעקרונות הצדק והשוויון על בסיסם הוקמה מדינת ישראל. על הממשלה לנקוט בפתרון קבע שישאיר את המשפחות בבתיהן כגון אלו שהוצעו על ידי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מיכאל בן יאיר ומכון ירושלים למחקרי מדיניות.

עימדו נא איתנו, בנאמנות לישראל לירושלים ולצדק; הצטרפו אלינו בהשמעת קול ציבורי להגן על שכנינו!

חיתמו על מכתב פומבי לתמיכה במשפחת סבאג' העומדת בפני סכנה של פינוי בקרוב!

2016-05-11 07.52.01.jpg
54462619_10157330192975288_6069873697986
1.jpg
57097019_407711156675448_316668049114739
Petition

חתמו על מכתב פומבי להגן על משפחת סבאג'

כ-150 משפחות במזרח ירושלים עומדות בפני פינוי בלתי צודק מבתיהן!

32 בני משפחת סבאג' בשייח' ג'ארח עומדים בפני סכנה קרובה של פינוי בחודשים הקרובים. 

 

חתמו כאן על מכתב פומבי הקורא להגנה על משפחת סבאג'

תקליקו על דף הפייסבוק!

ללמוד על הסוגיות

ולעשות לייק!

bottom of page