top of page

מידע על פינוי משפחות בבטן אל-הווא

רקע על פינוי משפחות

תושבים ערבים ויהודים רבים בירושלים גרים כיום בבתים שבעליהם עזבו אותם בסביבות שנת 1948 כאשר גורשו או נמלטו לצידו השני של הגבול. ירדן שיכנה פליטים ערבים בבתים שהיו לפני כן בבעלות יהודית. ישראל שיכנה פליטים

יהודים בבתים שהיו לפני כן בבעלות ערבים.

למרות הנסיבות הזהות, תושבים יהודים וערבים מתמודדים עם מציאות חוקית שונה לחלוטין. משפחות ערביות מפונות מבתיהן כדי שיהודים יוכלו להשיב לעצמם נכסים שאבדו להם ב-1948. יהודים, לעומת זאת, מוגנים מפני פינוי מאחר שהחוק אינו מאפשר לערבים להשיב לעצמם נכסים שאבדו להם ב-1948.

שני חוקים עיקריים יוצרים את הסטנדרט הכפול הזה: חוק נכסי נפקדים של 1950 (שמבטל בעלות של ערבים על נכסים מלפני 1948) וחוק מנהל ומשפט נוסח משולב של 1970 (שמחזיר לידי יהודים רכוש מלפני 1948).

התוצאה היא שערבים עלולים להפוך פעמיים לפליטים:  בפעם הראשונה כשהם איבדו את בתיהם ב-1948, ושוב כיום כשהם מפונים מבתיהם. יהודים, לעומת זאת, יכולים לקבל פיצוי כפול: בתחילה אחרי 1948 כשניתנו להם בתים שהיו בבעלות ערבית כפיצוי על אובדן בתיהם; ובשנית אם הם מקבלים בחזרה (באמצעות פינוי משפחות ערביות) את הבתים המקוריים שאיבדו.

רקע על בטן אל-הווא

בטן אל-הווא היא שכונה פלסטינית בלב סילוואן עם אוכלוסייה של כמעט 10,000 אנשים. מאז שלהי המאה ה-19 ועד 1938 שכן במקום כפר של יהודים מתימן בשם כפר השילוח. התושבים היהודים נמלטו מהאזור בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת כתוצאה מאלימות של ערבים כלפיהם.

מאז שנת 2001, אנשי עמותת עטרת כהנים פועלים ליישב יהודים בלב בטן אל-הווא. הכלי העיקרי שבו הם משתמשים הוא פינוי כפוי של משפחות ערביות שגרות בשכונה עשרות שנים.

התביעות המשפטיות שהעמותה מגישה מבוססות על הטיעון שהבעלות באזור היא של הקדש בנבנישתי – הקדש יהודי שפעל בשלהי המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 וסיפק בתים לקהילה היהודית מתימן. האזור האמור הוא בגודל 5.2 דונם וכיום מאכלס כ-90 משפחות ערביות.

עטרת כהנים אינה היורשת של הקדש בנבנישתי. אולם בשנת 2001 המדינה התערבה כדי לאפשר מינוי של נציגי עטרת כהנים כנאמנים של ההקדש, ובכך נתנה להם שליטה בהקדש. בעקבות זאת החלו להגיש תביעות פינוי נגד המשפחות.

דרך נוספת שבה המדינה נישלה את התושבים המקומיים היתה מכירת קרקעות להקדש בנבנישתי (אשר נשלט כאמור על ידי עטרת כהנים) ללא מכרז ובלי שניתנה לתושבים שגרו בשטח הנמכר אפשרות לרכוש אותו.

מאז אוקטובר 2014, חלה החמרה דרמטית בהליכי פינוי של תושבים מקומיים. מעל מאה משפחות נמצאות כיום בסיכון של איבוד בתיהן (מדובר במאות רבות של אנשים).

הפינוי מוצג כמוצדק כאילו מדובר בהשבת רכוש לבעליו. ברם, מאחר שבפועל רק ערבים מפונים, ורק יהודים יכולים לקבל פיצוי כפול, הרי שאין מדובר בהשבת רכוש לבעליו ובכיבוד הזכות לקנין אלא באפליה נגד תושבים ערבים.  

שַׁאֲלוּ שְׁלוֹם יְרוּשָׁלָ‍ִם

www.SeekPeaceJerusalem.org.il

קול יהודי דתי ירושלמי למען צדק לכל תושבי העיר ללא הבדל דת וגזע

bottom of page